Klik op een logo voor de startpagina...
  • Onze school: adres, telefoon, lestijden, visie, pedagogisch project, schoolreglement, ...
  • Wie is wie? Indeling van de klassen, medewerkers, e-mailadressen, ...
  • Divers: Maandelijks menu, Fruitkalender, instapdata kleuters, CLB info, zwemmen, afwezigheden, Vrije dagen, telefoonnummers, inschrijvingen, Good Planet (MOS), ...
  • Oudervereniging: afdelingen 't Haegje en Klimop.
  • Activiteitenkalender: Overzicht van belangrijke activiteiten over het hele jaar.
  • Foto's en albums: Beeldmateriaal van uitstappen en activiteiten.
  • Briefwisseling: Brieven die met de kinderen worden meegegeven.
  • ICT informatie: Bingel, Chamilo, ...
  • Zorg op school: Ons zorg beleid, ...
  • Interessante Sites: Bingel, SMVB, Klasse, ..
...omwille van een tekort aan gemeentepersoneel kan de school deze week GEEN warme maaltijden organiseren in afdeling Klimop te Wespelaar...gelieve hier rekening mee te houden!!!

Creatieve projecten, computerwerk van kinderen, leuke weblinks, enz... vindt u op de creapunt.be    

 

Naar Bingel

In de kijker:

Boekenbeurs

(Haegje - donderdag 26/11/2015)

met medewerking Ouderraad

 

Heeft U nog vragen kunt u altijd terecht in de school zelf, liefst tijdens de schooluren, zoniet op afspraak 016/60 35 89).

DIRECTE LINKS! - BELANGRIJK!

Menu

Fotoalbums Klimop